ředitel školy:
PaedDr. Antonín Slezák
tel.: 517 305 221
 
zástupce ředitele:
Mgr. Michal Holomčík
tel.: 517 305 222
 
Koordinátor pro I. stupeň:
Mgr. Kateřina Maláníková
 
školní jídelna:
Bohumila Šardická
tel.:  517 305 227
Vytisknout

Nové články

 fotografie z akcí školy - http://zscervenedomky.rajce.idnes.cz/ 

                                    http://hankma.rajce.idnes.cz/ 

Podpořte ve výtvarné soutěži "Pohádkové narozeninny elektrárny Dlouhé stráně naši žákyně Beatu Bohunskou ze třídy 9.A     https://www.facebook.com/pohadkovenarozeniny/


 letk-zpis

Důležité informace pro sportovní třídy

Dne 10.4.2017 proběhne poslední školní bruslení, dle rozpisu střídání skupin.

Tímto dnem bude ukončen provoz na zimním stadionu.

Atletické třídy budou mít každé pondělí od 17.4.  (včetně) pouze atletické tréninky.

Fotbalové třídy střídají plavání a trénink dle aktuálního rozpisu střídání pondělních  tréninkových skupin.

 

 

 

EXCELLENT!      CONGRATULATION!

 V loňském a letošním školním roce se žáci 4., 5., 6. a 9. tříd připravovali na certifikované zkoušky z anglického jazyka. Čtvrťáci, páťáci a šesťáci se sešli 9.12.2016 v autorizovaném zkouškovém centru P.A.R.K. Cambridge English v Brně a všichni úspěšně vykonali zkoušky Starters a Movers.

Následující den skládali zkoušky Ket a Pet for Schools deváťáci. Také všichni úspěšně nebo s vyznamenáním uspěli!

více čtěte zde                                                                

Pátek - 2.9. 2016

     - učebnice , pomůcky, školní potřeby

     - péče o třídu, šatnu

     - třídnická hodina, funkce ve třídě.

     I.st. -  do 11.30 hod. ( bez I.roč. )

     II.st. – do 12.30 hod.

     I roč.  9.40 hod.  konec vyučování

 

Pondělí 5.9.2016

 

      I.+ II. st. výuka dle rozvrhu hodin bez odpoledního vyučování

I.                   roč. – 10.45 konec vyučování